Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Motor - Recyclage escorte rijden

Motor - Recyclage escorte rijden

Doelstelling

Je herhaalt de theorie en de praktijk omtrent escorte rijden onder verschillende omstandigheden. Je stelt zelf een escorte op en oefent in een reële praktijksituatie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent politie motorrijder.
Je komt naar de opleiding met je dienstmotorfiets en in volledige motoruitrusting.  Je bent in het bezit van een brevet motorrijder, als verkeerspolitie (EDA2113) of motorrijder (EDA2114). Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4534

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, ervaringsuitwisseling, praktijkoefeningen.

Inhoud

Opfrissing van de theorie.
Technieken binnen steden.
Technieken op snelwegen, op- en afritten.
Praktijk:
  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • VIP escorte 4 motoren.
  • Rijden op de 3 locaties binnen de escorte.
  • Escorte voorbereiden en uitvoeren.
  • Briefing en debriefing.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

340 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be