Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Motor - Motorrijder basis, bijzondere bekwaamheid

Motor - Motorrijder basis, bijzondere bekwaamheid

Doelstelling

Je maakt zich de politionele basisprincipes eigen die verbonden zijn aan het besturen van een dienstmotorfiets. Je bent operationeel inzetbaar met een dienstmotorfiets om er politionele opdrachten mee uit te voeren.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs A of een rijbewijs dat geldig verklaard is om een motor te besturen. Je bent geslaagd in een rijvaardigheidstest die voldoet om een rijbewijs A te behalen (manoeuvres).
Je komt naar de opleiding met je dienstmotorfiets in volledige dienst- en motoruitrusting. In het bezit van een geldend medisch geschiktheidsattest om een dienstmotorvoertuig te besturen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA2114

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Theorie, onderwijsleergesprek, demonstratie, ervaringsuitwisseling, praktijkoefeningen en eindexamen.

Inhoud

  • Theorie: plichten van de bestuurder, defensie en proactief rijden.
  • Dienstmotorfiets: initiatie in het gebruik, beginselen van mechanica en onderhoud, basistechnieken voertuigbeheersing, gevorderde technieken bij remmen en uitwijken, rijden op de openbare weg en op diverse ondergronden, rijden op gesloten circuit, fysieke conditie.
  • Professioneel gebruik: interventietechnieken, initiatie in een stedelijke omgeving, escorte rijden.

Beoordelingswijze

Evaluatie via dagelijkse inzet en vordering (dagelijks werk min. 50%), slagen in een eindexamen (examen min. 60%).

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

140 uur

Prijs

3200 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be