Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Motor - Gebruik van geweld tegen en door politie motorrijders

Motor - Gebruik van geweld tegen en door politie motorrijders

Doelstelling

Je kent als motorrijder de voor- en nadelen van je uitrusting in het kader van het gebruik van geweld en dwang. Je gebruikt je motorfiets als hulpmiddel bij de confrontatie met geweld. Je kan je beschikbare bewapening gebruiken als de motorfiets tot stilstand komt. Je kan de tactische basisprincipes en veiligheidsregels toepassen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent politie motorrijder.
Je bent in het bezit van een brevet motorrijder, als verkeerspolitie (EDA2113) of motorrijder (EDA2114).
Je komt naar de opleiding met je dienstmotorfiets en in volledige motoruitrusting.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5317

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en geïntegreerde oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Module 1: Inleiding, wettelijk en praktisch kader.
Module 2: Technieken inzake gebruik van dwang zonder motorfiets.
  • Verdedigingstechnieken / aanvalstechnieken / wapenwissels / gebruik van de helm.
Module 3: Technieken inzake gebruik van dwang met de motorfiets.
  • Afstappen / gebruik van de motorfiets bij agressie / schiethoudingen / dekkingsmogelijkheden.
Module 4: Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Praktische oefeningen inzake gebruik van geweld met de motorfiets.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
14 september 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

185 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be