Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Motor - Bochtenstage

Motor - Bochtenstage

Doelstelling

Je optimaliseert je voertuigbeheersing met een dienstmotorfiets tijdens het nemen van bochten. Je kan de juiste rijtechnieken toepassen afhankelijk van het type bocht in functie van de gereden snelheid, het overzicht en bijkomende beïnvloedingsfactoren. Je vermijdt onnodige risico’s en past een verkeersveilige rijstijl toe.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent politie motorrijder.
Je komt naar de opleiding met je dienstmotorfiets en in volledige motoruitrusting en werkende Astrid radio voorzien van directe modus.
Je bent in het bezit van een brevet motorrijder, als verkeerspolitie (EDA2113) of motorrijder (EDA2114).
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4562

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Theoretisch gedeelte met praktijkvoorbeelden, ervaringsuitwisseling en vele toepassingen op afgesloten terrein of openbare weg.

Inhoud

  • Veiligheidsafspraken tijdens de praktijkoefeningen.
  • Korte herhaling van o.a. de zithouding, kijk- en remtechniek, positie op de weg, veilig rijden in verschillende omstandigheden.
  • Bochten:  APEX, juiste rijlijn, stuurtechniek, onderstuur/overstuur, zwaartepunt en gewicht, obstakels, gladde bochten, tegensturen/gewichtsverplaatsing, opofferen van een bocht…
  • Remtechniek: voor de bocht, bijremmen, slipgevaar, rechtzetten van de motorfiets…
  • Uitwijken: noodsituatie en reactietijd, ongeval voorkomen, tegensturen, juiste hellingshoek van de motor, gewenste uitkomst en rijrichting, bijsturen en gevaren bij controleverlies…
  • Snelle en trage slalom op manoeuvreterrein. 
  • Voertuigbeheersing bij politionele taken en prioritair rijden.
  • Rijden met beperkt zicht of bij valavond.
  • Praktijkuitvoering op afgesloten terrein en op de openbare weg met intensieve begeleiding en onmiddellijke feedback.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
3 en 4 september 2020
(dag 1: 8.30 - 16.15 uur)
(dag 2: 12.45 - 20.30 uur)

Duur

16 uur

Prijs

350 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be