Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Auto - Statische en dynamische stopprocedures

Auto - Statische en dynamische stopprocedures

Doelstelling

Je kan op een verantwoorde of dwingende wijze voertuigen tot stilstand brengen en inzittenden tactisch benaderen met het oog op hun arrestatie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.
Je hebt de voortgezette rijopleiding ‘politioneel bestuurder - basis’ gevolgd of wil het onderwerp uitmaken van een “Profcheck”.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Inhoud

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
Statische stopprocedures:
  • Natuurlijke haltes of vertragingen aangrijpen om op een verantwoorde wijze voertuigen klem te rijden en de inzittenden tactisch te benaderen met het oog op hun arrestatie.
Dynamische stopprocedures:
  • Uitbreiding van de reeds aangeleerde technieken zodat rijdende voertuigen dwingend tot stilstand kunnen worden gebracht en de inzittenden tactisch worden benaderd met het oog op hun arrestatie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd evaluatieverslag per cursist.

Plaats en data

vertrek en aankomst in de politiezone
op aanvraag

Duur

8 uur

Prijs

op aanvraag

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be