Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Auto - Familiarisatie Hycapvoertuig C1

Auto - Familiarisatie Hycapvoertuig C1

Doelstelling

Je kent de wegcode en de regels van het prioritair rijden die van toepassing zijn bij het gebruik van een Hycapvoertuig C1. Je optimaliseert je rijvaardigheid en kan schadepreventief rijden tijdens verschillende manoeuvres op afgesloten terrein en tijdens de deelname aan het verkeer op de openbare weg. Je vermijdt onnodige risico’s en past een verkeersveilige rijstijl toe. Je kent de basisregels om een Hycapvoertuig te besturen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent aangeduid om HHOO opdrachten uit te voeren als bestuurder van een Hycapvoertuig. Je komt naar de opleiding met je persoonlijke Hycap uitrusting. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs C1 en voldoet aan de wettelijke voorwaarden om een dergelijk voertuig te besturen op de openbare weg. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Theoretisch gedeelte met praktijkvoorbeelden, ervaringsuitwisseling en vele toepassingen op afgesloten terrein en openbare weg.

Inhoud

  • Opfrissing wegcode en basisregels Priorijden.
  • Kennismaking met verschillende Hycapvoertuigen.
  • Gebruiksvoorwaarden, bediening en techniek.
  • Voertuig en lading: schilden, matrakken, arrestatiekits, brandblussers…
  • Aanvangsprocedure bij gebruik van het Hycapvoertuig.
  • Manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Voertuiggewenning openbare weg, basis.
  • Voertuiggewenning openbare weg, drukkere en smalle wegen, stadsverkeer.
  • Procedure bij einde gebruik van het Hycapvoertuig.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

230 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be