Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Schadepreventief rijden met een interventievoertuig / ziekenwagen - Terreinmanoeuvres (3u)

Schadepreventief rijden met een interventievoertuig / ziekenwagen - Terreinmanoeuvres (3u)

Doelstelling

Je kan de met een ziekenwagen schadepreventief en risicobewust rijden. je vergroot je verkeersinzicht en leert schade voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Je kan door een betere beheersing en inzicht moeilijke situaties bij het manoeuvreren veiliger oplossen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding is bestemd voor bestuurders van ziekenwagens die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C.
2 deelnemers per voertuig.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstraties en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Tijdens het interactief theoretisch gedeelte zal de cursist zich bewust worden van de gevaren die tijdens het rijden met een interventievoertuig kunnen ontstaan. In het praktische gedeelte zal de cursist alle basismanoeuvers en risicobeheersingsoefeningen op een afgesloten verkeersoefenterrein uitvoeren. Een goede kijktechniek is onontbeerlijk en wordt stapsgewijs aangeleerd.
Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:
  • Voertuigkennis. De mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn : in staat zijn de meest voorkomende defecten te ontdekken, in het bijzonder aan de stuurinrichting, wielophanging, remmen, banden, verlichting en richtingaanwijzers, reflectoren, achteruitkijkspiegels, voorruit en ruitenwissers, uitlaatsysteem, veiligheidsgordels en geluidstoestel.
  • De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een interventievoertuig bij het manoeuvreren.
  • De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig.
  • De gevaren bij het achteruitrijden.
  • Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, , voertuigbeheersing.
  • De gevaren bij te snel manoeuvreren.
  • Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.
De cursist ontvangt een attest na een succesvolle opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen)

Duur

3 uur

Prijs

45 euro (BW) met eigen voertuig - 125 euro externen
80 euro (BW) met PIVO voertuig - 180 euro exterenen

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be