Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Rijvaardigheidstraining - scenario oefeningen schadepreventief rijden met een interventievoertuig / ziekenwagen (7u)

Rijvaardigheidstraining - scenario oefeningen schadepreventief rijden met een interventievoertuig / ziekenwagen (7u)

Doelstelling

Na de opleiding kun je met een hulpverleningsvoertuig anticiperend en risicobewust rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en leert schade en ongevallen voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Je kunt door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen. Je verwerft een verbetering in het risicobewustzijn en verkeersinzicht.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding is bestemd voor bestuurders van interventievoertuigen die in het bezit zijn van het geldig rijbewijs C. 2 deelnemers per voertuig.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
De rit wordt opgenomen via een roadscan. Training via reflectie: een roadscan filmt constant alles wat zich in het gezichtsveld van de chauffeur bevindt. Elke interessante gebeurtenis kan door de instructeur vastgelegd worden. Simultaan zal ook de kijktechniek en houding achter het stuur van de cursist opgenomen worden. De beelden worden na de rit samen met de cursist geanalyseerd en besproken. Dit leidt tot bewustwording in het correct en doordacht rijgedrag en tot meer verkeersinzicht.

Inhoud

Tijdens het interactief theoretisch gedeelte zal de cursist zich bewust worden van de gevaren die tijdens het rijden met een ziekenwagen kunnen ontstaan. In het praktische gedeelte zal de cursist alle basismanoeuvers en risicobeheersingsoefeningen op een afgesloten verkeersoefenterrein uitvoeren. Een goede kijktechniek is onontbeerlijk en wordt stapsgewijs aangeleerd.
Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:
  • De straatcode en voertuigkennis.
  • De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een interventievoertuig.
  • De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig.
  • Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, beperkingen van het voertuig, voertuigbeheersing.
  • De gevaren bij te snel rijden.
  • De invloed van de lading op het voertuig.
  • Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
  • Gedrag bij andere weggebruikers en hoe hierop reageren.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata: in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen)

Duur

7 uur

Prijs

250 euro (BW) met eigen voertuig - 325 euro externen
305 euro (BW) met PIVO voertuig - 370 euro exterenen

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be