Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Schadepreventief rijden met een vrachtwagensimulator/situatietraning (6u)

Schadepreventief rijden met een vrachtwagensimulator/situatietraning (6u)

Doelstelling

Na de opleiding kun je via gesimuleerde risicovolle rijsituaties bewuster rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en leert schade en ongevallen voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Je kunt door een betere beheersing moeilijke rijsituaties veiliger oplossen. Na afloop zijn de deelnemers in staat om meer anticiperend te rijden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding is bestemd voor bestuurders van brandweervrachtwagens. De training is geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs. De opleiding wordt georganiseerd met 4 deelnemers.
AT5017

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
Hightech vrachtwagensimulator met feedbackfuncties.
Tijdens het interactief theoretisch gedeelte zal de cursist zich bewust worden van de gevaren die tijdens het rijden met een vrachtwagen kunnen ontstaan. De meeste schades worden veroorzaakt bij het manoeuvreren. Deze vrachtwagensimulatietraining is geheel gericht op het optimaliseren van de rijstijl bij het manoeuvreren en daarmee het verkleinen van schades en het vergroten van de veiligheid. De resultaten worden na de rit (volledig opgenomen) samen met de cursist geanalyseerd en besproken. Dit leidt tot bewustwording in het correct en doordacht rijgedrag.

Inhoud

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:
  • Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
  • De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een vrachtwagen, de draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig.
  • Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken, attitude en chauffeursgedrag.
  • Omgaan met lastige en uitzonderlijke situaties.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Plaats en data

in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen)

Duur

6 uur

Prijs

200 euro (BW) - 230 euro
Klant bij Ethias? Dan kun je tot 30% cashback krijgen

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be