Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Rijvaardigheidstraining met brandweervrachtwagens en aanhangwagen

Rijvaardigheidstraining met brandweervrachtwagens en aanhangwagen

Doelstelling

Na de opleiding kun je met een brandweerwagen + aanhangwagen anticiperend en risicobewust rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en vaardigheden bij achterwaartse manoeuvres en leert schade en ongevallen voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van deze combinatie zijn. Je kunt door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen. Je kan op een veilige en correcte manier eenaanhangwagen aan- en loskoppelen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding is bestemd voor bestuurders van brandweervrachtwagens met aanhangwagen.
De cursist heeft het juiste rijbewijs voor het besturen van de combinatie.
2 deelnemers per voertuig.
AT5021

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
Naast een theoretische benadering wordt vooral aandacht besteed aan praktische toepassingen met eigen voertuigcombinatie.

Inhoud

Bij deze cursus wordt onder andere ingegaan op:
  • Zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond de sleep.
  • Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, beperkingen van het voertuig, voertuigbeheersing.
  • Veilig aan- en afkoppelen van de aanhangwagen.
  • Gevaren bij te snel rijden met een vrachtwagen + aanhangwagen.
  • De invloed van de lading op het voertuig.
  • Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
  • Manoeuvres op het terrein + rit op de openbare weg.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Plaats en data

in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen)

Duur

4 uur

Prijs

70 euro (BW) met eigen voertuig - 175 euro externen
150 euro (BW) met PIVO voertuig - 250 euro externen

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be