Home  > Rijopleidingen  > Rijvaardigheidstraining en dienstvoertuigen  > Rijvaardigheidstraining: Carrouselopleiding

Rijvaardigheidstraining: Carrouselopleiding

Doelstelling

Na de opleiding kun je met een vrachtwagen anticiperend en risicobewust rijden. Je vergroot jouw verkeersinzicht en leert schade en ongevallen voorkomen. Je leert waar je eigen grenzen liggen en wat de beperkingen van het voertuig zijn. Je kunt door een betere beheersing moeilijke situaties veiliger oplossen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Bestuurders van (prioritaire) brandweervrachtwagens die in het bezit zijn van het rijbewijs C.
AT5018

Methode en leermiddelen

Korte theoretische toelichting - vrachtwagensimulator – praktijkoefeningen op een afgesloten verkeersoefenterrein en op de openbare weg – diepgaande analyse en bespreking (zelfreflectie) van de camerabeelden opgenomen tijdens de oefeningen om tot een betere bewustwording in het correct en doordacht rijgedrag te evolueren.

Inhoud

Na een korte theoretische toelichting en een intro oefening op de vrachtwagensimulator waarbij je reactiesnelheid gemeten wordt, oefen je met 2 deelnemers per voertuig  met een instructeur op een afgesloten verkeersoefenterrein en op de openbare weg, gevolgd door een nabespreking van de camerabeelden.  De dag eindigen we met een paar concrete cases op een vrachtwagensimulator.

In het praktische gedeelte voer je alle basismanoeuvres en risicobeheersingsoefeningen uit op een afgesloten verkeersoefenterrein. Daarin wordt stapsgewijs een goede kijktechniek en stuurhouding aangeleerd. De rit op de openbare weg focust vooral op het schade- en ongevalsvrij rijden, waarbij we streven naar een verbetering van het risicobewustzijn en het verkeersinzicht.

We gaan onder meer in op:
  • De straatcode en voertuigkennis.
  • De zithouding, spiegelgebruik & kijktechniek, dode hoek & blinde vlekken rond een vrachtwagen.
  • De draaicirkel, voor- en achterbouw en de beperkingen van het voertuig.
  • Remsystemen, noodremmingen, remmen en uitwijken, rem/stopafstand, beperkingen van het voertuig, voertuigbeheersing.
  • De gevaren bij te snel rijden.
  • De invloed van de lading op het voertuig.
  • Technische basiskennis met aandacht voor persoonlijke verbeterpunten.
  • Schadepreventief rijden op de simulator - gedrag bij andere weggebruikers en hoe hierop reageren.

Beoordelingswijze

Uitvoerige bespreking van de rit aan de hand van de opnames. Schriftelijk toetst van de aangeleerde competenties.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
lesdata in overleg te bepalen
(zowel week- als zaterdagen)

Duur

8 uur

Prijs

325 euro (BW) - 400 euro externen
Klant bij Ethias? Dan kun je tot 30% cashback krijgen

Inschrijven

inschrijven kan doorlopend

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be