Home  > Rijopleidingen  > Rijbewijs - Vakbekwaamheid voor lokale besturen  > Vakbekwaamheid D: Rij- en rusttijden

Vakbekwaamheid D: Rij- en rusttijden

Doelstelling

Na deze opleiding ken je de regelgeving over rij- en rusttijden, de bestuurderskaart en het gebruik ervan alsook de digitale tachograaf en het gebruik ervan.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze erkende opleiding is bestemd voor buschauffeurs en vereist geen voorkennis.

Methode en leermiddelen

Mix van theorie en praktijk met behulp van een simulator digitale tachograaf.

Inhoud

Theorie:
  • Kennis van de regelgeving rij en rusttijden.
  • Kennis van de bestuurderskaart en het gebruik ervan.
  • Kennis van de digitale tachograaf en het gebruik ervan.
Praktijk:
Demo van een aantal handelingen die je moet kunnen bij het gebruik van een digitale tachograaf.
Per twee inoefenen van die handelingen.

Herhaling aan de hand van meerkeuzevragen.

Deze module valt onder thema 2.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
maandelijks verschillende sessies; exacte data beschikbaar bij Jonas Rijckmans

Duur

7 uur

Prijs

120 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be