Home  > Rijopleidingen  > Rijbewijs - Vakbekwaamheid voor lokale besturen  > Vakbekwaamheid D: Dodehoek-ongevallen en manoeuvreerschade

Vakbekwaamheid D: Dodehoek-ongevallen en manoeuvreerschade

Doelstelling

Je verwerft inzicht in structuren van voertuigen gerelateerd aan de dodehoek-problematieken, hulpmiddelen ter voorkoming van dodehoek-ongevallen en directe en indirecte kijktechnieken. Je leert bovendien hoe je schade aan voertuig en infrastructuur kunt voorkomen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze erkende opleiding is bestemd voor buschauffeurs en vereist geen voorkennis.

Methode en leermiddelen

Een aaneenschakeling van theorie en praktijk.

Inhoud

Theorie:
 • Problematiek dodehoek: gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Mentale aspecten bij voorkomen van dodehoek-ongevallen.
 • Hulpmiddelen bij voorkomen van dodehoek-ongevallen.
 • Controles voor vertrek.
 • Voorkomen van manoeuvreerschade aan voertuig.
 • Aan- en afkoppelen van trailer en link met schade.
 • Schade en veiligheidsrisico's door openen van deuren en door gebrek aan aandacht voor infrastructuur.
 • Reglementering stilstaan en parkeren.
Praktijk:
 • Correct spiegels afstellen en het juiste gebruik ervan.
 • Veilig en correct leren af en aankoppelen van aanhangwagen of oplegger.
 • Juiste stuurtechnieken bij het uitvoeren van manoeuvres.
Deze module valt onder thema 3.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

7 uur

Prijs

218 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be