Home  > Rijopleidingen  > Rijbewijs - Vakbekwaamheid voor lokale besturen  > Vakbekwaamheid C: Ladingzekering

Vakbekwaamheid C: Ladingzekering

Doelstelling

Dat je als vrachtwagenchauffeur weet hoe je correct en veilig een lading zekert, is cruciaal. In deze opleiding krijg je een basiskennis met betrekking tot de veiligheidseisen bij het laden van jouw vrachtwagen, het beheersen van de lading en de problemen met verschillende soorten lading.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze opleiding is bestemd voor vrachtwagenchauffeurs en vereist geen voorkennis.

Methode en leermiddelen

Een mix van theorie en praktijk.

Inhoud

Theorie:
 • Basisprincipes en methodes van lading zekeren.
 • Wetgeving over ladingzekering.
 • Verantwoordelijkheden en technische regels.
 • Natuurkundige principes, gewichten, krachten.
 • Andere informatiebronnen.
 • Nationale en internationale technische normen voor ladingzekering.
 • Middelen om te zekeren.
 • Gebruik van blad ' Rekenkundige Controles' en gebruik van 'sneltabellen'.

Praktijk:
Demo’s:
 • Laden en zekeren van didactische ladingen.
 • Materiaalparing lading - laadvloer - wrijvingsverhogende middelen.
 • Gebruik van sjorringen.
 • Opdrachten in groep.

Deze module valt onder thema 1.

Beoordelingswijze

De docent beoordeelt de actieve deelname van de cursist.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
maandelijks verschillende sessies; exacte data beschikbaar bij Jonas Rijckmans

Duur

7 uur

Prijs

120 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be