Home  > Rijopleidingen  > Prioritair rijden op de weg  > Auto - Prioritair rijden, initiatie 4u - praktijk

Auto - Prioritair rijden, initiatie 4u - praktijk

Doelstelling

Je weet wat prioritair rijden inhoudt en welke de risico’s zijn. Je kent de wetgeving ter zake. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel inzake je rijgedrag en desgevallend communiceren met andere weggebruikers. Je bent zich bewust van je voorbeeldfunctie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten.
Voorkennis - Je bent in het bezit van het attest EDA4605 - ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie 4u’.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5305

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Inhoud

  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Wetgeving.
  • Bewust prioritair rijden, voorbeeldfunctie interventie rijden met herkenbaar voertuig, snelheid, remweg en stopafstand.
  • Praktijkoefening op de openbare weg, communicatie met andere weggebruikers.
  • Deconditioneren en nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag per cursist.

Plaats en data

vertrek en aankomst in de politiezone
op aanvraag

Duur

4 uur

Prijs

op aanvraag

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be