Home  > Rijopleidingen  > Prioritair rijden op de weg  > Auto - Politioneel bestuurder PRIO gevorderd - praktijk

Auto - Politioneel bestuurder PRIO gevorderd - praktijk

Doelstelling

Je beheerst je dienstvoertuig tijdens het uitvoeren van een prioritaire rit en kan risicoanalyses maken ten aanzien van andere weggebruikers. Je kan in simulatie met een andere prioritair voertuig je opdrachten uitvoeren ten aanzien van een te volgen voertuig en het desgevallend klem rijden.
Je kan gepast anticiperen op voorkomende gevaren en kan schadepreventief rijden. Je bent je bewust van je gedrag als “politioneel bestuurder” en tevens van je voorbeeldfunctie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs. Je hebt de voortgezette rijopleiding ‘politioneel bestuurder - basis’ gevolgd.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6332

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Theorie wordt onmiddellijk gelinkt aan praktijkoefeningen op de weg en / of op afgesloten terrein.

Inhoud

Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
Bijzondere vaardigheden, eigen aan specifieke politionele opdrachten.
Uitdieping van de in de basismodule aangeleerde attitudes, technieken en reflexen tot niveau van “onbewust bekwaam”.
Gedetailleerde inhoud kan opgevraagd worden.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag per cursist.

Plaats en data

vertrek en aankomst in de politiezone
op aanvraag

Duur

34 uur

Prijs

op aanvraag

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be