Home  > Rijopleidingen  > Prioritair rijden op de weg  > Auto - Politioneel bestuurder PRIO basis - praktijk

Auto - Politioneel bestuurder PRIO basis - praktijk

Doelstelling

Je beheerst je dienstvoertuig en kan risicoanalyses maken ten aanzien van andere weggebruikers tijdens een prioritaire rit. Je kan gepast anticiperen op voorkomende gevaren en kan schadepreventief rijden. Je bent je bewust van je gedrag als “politioneel bestuurder” en tevens van je voorbeeldfunctie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris van politie en belast met prioritaire opdrachten. Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5358

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Theorie wordt onmiddellijk gelinkt aan praktijkoefeningen. 80% op de weg en 20% op afgesloten terrein.

Inhoud

Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
Dag 1: Juridisch kader, basisvaardigheden en basisfilosofie bij het prioritair rijden.
  • Rustfilosofie, taken van de bestuurder, zithouding, kijk- en stuurtechnieken, bochtentechniek, snelwegtechniek, veiligheid, …
Dag 2: Beperkingen mens, voertuig en infrastructuur, creëren van veiligheidszones tijdens het prioritair rijden.
  • Beperkingen mens, beperkingen voertuig, operationele controle voertuig, creëren van veiligheidszones, voertuigreacties, …
Dag 3: Combinaties en tactische applicaties bij het prioritair rijden.
  • Inhaaltechnieken, veegtechnieken, veiligheid voertuig, tactische rij-applicaties, veiligheid, controle dispositief voertuig, …
Gedetailleerde inhoud kan opgevraagd worden.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag per cursist.

Plaats en data

vertrek en aankomst in de politiezone
op aanvraag

Duur

27 uur

Prijs

op aanvraag

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be