Home  > Rijopleidingen  > Prioritair rijden op de weg  > Theoretische en virtuele benadering bij prioritair rijden ‘risicoanalyse’ - theorie

Theoretische en virtuele benadering bij prioritair rijden ‘risicoanalyse’ - theorie

Doelstelling

Je weet wat prioritair rijden inhoud en welke de risico’s ervan zijn. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel en de noodzaak om dit middels prioritair rijgedrag op veilige wijze te verwezenlijken. Je kent de wetgeving ter zake. Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Bestuurders van prioritaire voertuigen bij dringende geneeskundige hulpverlening.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, ervaringsuitwisseling, groepsdiscussie, zelfevaluatie.

Inhoud

Theorie:
 • Wetgevend kader, wat mag, wat is verboden?
 • Gebruik van blauwe lichten en van de sirene of beiden.
 • Aard van het voertuig.
 • Mens, weg, voertuig.
 • De veiligheidsgordel en airbag, gevaren en veiligheidsaspecten.
 • De veiligheid en gevaren van een zelfsturend voertuig.
 • Snelheid, remweg en stopafstand.
 • Bewust prioritair rijden.
 • Valkuilen prioritair rijden.
 • Tijdswinst en veiligheid.
 • Aard van de opdrachten en korpsafspraken bij het prioritair rijden.
 • Analyse van een prioritaire rit, veiligheid en gevaren nader besproken.
 • Voorbeeldfunctie interventie rijden met herkenbaar voertuig.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

op aanvraag

Duur

4 uur

Prijs

40 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be