Home  > Rijopleidingen  > Prioritair rijden op de weg  > Prioritair rijden met een medisch urgentie groep (MUG)voertuig - praktijk

Prioritair rijden met een medisch urgentie groep (MUG)voertuig - praktijk

Doelstelling

Je weet wat prioritair rijden inhoud en welke de risico’s zijn. Je kan een inschatting maken van het beoogde doel en de noodzaak om dit middels prioritair rijgedrag te verwezenlijken. Je kent de wetgeving ter zake. Je bent zich bewust van je voorbeeldfunctie. Je kan op een efficiënte en veilige manier zich de vereiste basistechnieken eigen maken om zich prioritair met een dienstvoertuig te verplaatsen in het verkeer.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Bestuurders van prioritaire voertuigen bij dringende geneeskundige hulpverlening.
Voorkennis - Je bent in het bezit van het attest ‘risicoanalyse bij prioritair rijden - theorie’.

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, demonstratie en praktijkuitvoering. Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie kan onmiddellijk gelinkt worden aan praktijkoefeningen op de weg of afgesloten terrein.

Inhoud

  • Afspraken en veiligheidsnormen via de risicoanalyse van de opleiding.
  • Praktijk op de openbare weg.
  • Prioritair rijden op de openbare weg, rijgewenning binnen een veilig kader.
  • Communicatie met andere weggebruikers.
  • Basistechnieken prioritair rijden.
  • Snelheid door veiligheid en zichtbaarheid in de praktijktoepassing.
  • Best-practice tijdens het prioritair rijden op kruispunten, bij hindernissen of conflicten met andere weggebruikers.
  • Deconditioneren en nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding en een gedetailleerd (niet uitsluitend) evaluatieverslag per cursist.

Plaats en data

vertrek en aankomst in de hulpverleningszone
op aanvraag

Duur

4 uur

Prijs

op aanvraag
Klant bij Ethias? Dan kun je tot 30% cashback krijgen

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be