Home  > Rijopleidingen  > Inschrijven en annuleren

Inschrijven en annuleren

Hoe inschrijven ?

Inschrijven voor onze opleidingen kan je online vanop de opleidingsfiches zelf of door een inschrijving te mailen naar pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be

Praktische inlichtingen over de cursus

Praktische inlichtingen over de cursus volgen ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de opleiding. Indien om organisatorische redenen deze opleiding niet kan plaatsvinden, zullen wij je hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Annuleren

Annuleren zonder kosten (enkel schriftelijk via email, fax of brief) kan steeds tot 14 dagen voor de aanvangsdatum van de opleiding. In alle andere gevallen blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Facturatie

Het PIVO stuurt je na afloop van de cursus een factuur.