Home  > Rijopleidingen  > Over de cel rijopleidingen en verkeer

Over de cel rijopleidingen en verkeer

Cel rijopleidingen en verkeer

De cel Rijopleidingen en Verkeer is een gespecialiseerd team dat opleidingen inzake rijden, verkeer en mobiliteit uitwerkt en organiseert voor lokale besturen, dringende geneeskundige hulp, brandweer, politie en andere openbare diensten.. Daarbij vertrekken wij vanuit een coherente, multidisciplinaire aanpak en voeren wij kwaliteit, veiligheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel. Het is een veilige verkeershaven voor docenten, hun cursisten en de vele partners.

Coherente, multidisciplinaire aanpak

Wij bieden een doordacht stapsgewijs traject aan vanaf opleiding tot het behalen van elk type rijbewijs, over rijvaardigheid en situationele training tot prioritair rijden voor hulpdiensten. Wij zijn overigens de enige school die als eerste prioritair rijden multidisciplinair ook effectief in reële omstandigheden, dus op de openbare weg, inoefent.
Al onze opleidingen omtrent rijden, verkeer en mobiliteit zijn op elkaar afgestemd. Doordat één team deze opleidingen over de verschillende PIVO-scholen heen ontwikkelt en organiseert, garanderen wij ook dat de opleidingen vanuit eenzelfde visie aan alle hulpdiensten en lokale besturen gegeven worden en kunnen wij bovendien situaties multidisciplinair inoefenen.

Kwaliteit

Onze deskundigen zijn medewerkers met een gedegen werkervaring bij onze doelgroepen. Daarenboven werken wij enkel met didactisch geschoolde, ervaren docenten uit de praktijk, die continu opgevolgd en regelmatig bijgeschoold worden. Naast onze eigen deskundigen en docenten schakelen wij ook betrouwbare partners in, die een autoriteit zijn in hun domein.
We beschikken al over hightech simulatoren, voertuigen uitgerust met unieke didactische tools, een afgesloten oefenterrein en een digitaal leerplatform. Momenteel bouwen we onze infrastructuur verder uit met speciaal uitgeruste leslokalen en een demoruimte.
Omwille van onze expertise zijn wij aanspreekpunt betreffende rijopleidingen bij het kenniscentrum van de brandweer en bij Centrex voor de politie.
Met ons digitaal leerplatform kunnen uw medewerkers nu al de theorie voor het rijbewijs op hun eigen tempo verwerken, inoefenen en opfrissen, zonder zich te verplaatsen. In de toekomst willen we dit platform verder ontwikkelen en zo nog meer theoretische aspecten op interactieve wijze online aanbieden. Zo komen de cursisten voorbereid naar de les, die des te meer op de praktijk zal kunnen focussen.

Veiligheid

Wij waken niet alleen over de veiligheid in onze opleidingen maar werken ook actief mee aan de verhoogde rijveiligheid bij onze klanten.
Voor elke opleiding wordt een uitgebreide risicoanalyse opgemaakt. De hieruit voortvloeiende beheersmaatregelen worden steeds strikt opgevolgd. Onze voertuigen zijn niet alleen uitgerust met dubbele pedaalbediening maar ook met zichtverbeterende systemen voor een optimale veiligheid.
Maar hier stopt ons engagement niet. In elke rijopleiding gaat bijzondere aandacht naar de sensibilisering van de cursisten op het vlak van veiligheid. Een veilige rijstijl maakt steeds deel uit van de leerdoelstellingen.
Wij leiden bovendien ook coaches op, die medewerkers in het kader van werkplekleren in de eigen organisatie begeleiden. Door ook in die train-the-trainers sessies extra aandacht aan een veilige attitude te besteden leren we de coaches hoe ze aan sensibilisering rond veilig rijden doorheen hun hele organisatie kunnen bijdragen.
Wij zijn ook lid van verschillende openbare overlegorganen, waar wij een voortrekkersrol spelen inzake veiligheid.

Klantgerichtheid

Onze docenten en deskundigen zijn experten uit de praktijk. Vanuit hun praktijkervaring kennen zij zeer goed de context en eigenheden van onze doelgroepen en kunnen zij daar perfect op inspelen en zo een oplossing op maat van uw behoeften bieden. Omdat wij geen winstoogmerk hebben, kunnen wij bovendien hoogstaande kwaliteit bieden voor een betaalbare prijs.
Wenst u de opleiding overdag, of liever ’s avonds of in het weekend? Bij ons in het PIVO, in een andere provinciale locatie of bij u ter plaatse? Wij gaan met plezier op uw vraag in.