Home  > Rijopleidingen  > Opleidingen voor derden  > Opleidingen aan derden

Opleidingen aan derden

Doelstelling

Je kan in onze school terecht voor allerlei verkeersgerelateerde opleidingen. Alle opleidingen worden vooraf doorgesproken met het beleid en op maat en binnen de visie van de vereniging of het bedrijf opgesteld. PIVO werkt nauw samen met vele partners die gespecialiseerd zijn in de materie van verkeer. Alle docenten hebben een hoge materiedeskundigheid en hebben veel ervaring in het lesgeven. De meeste opleidingen worden georganiseerd op de locatie of in de nabije omgeving van de eigen werkplek. We stellen ook prijsbewuste leertrajecten voor je samen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Bedrijven en verenigingen.

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Theorie of praktijkopleidingen met een leeroverdracht op niveau van de doelgroep.
Op eenvoudige vraag kan er bij al onze opleidingen een evaluatiesysteem worden opgesteld.

Inhoud

Al onze opleidingen kunnen in samenspraak en na een intakegesprek op maat en visie van de dienst worden afgestemd waaronder vele verkeersgerelateerde lesonderwerpen, zoals:
  • Diverse rijopleidingen met diverse voertuigcategorieën.
  • Wegcode voor senioren.
  • De gemachtigd opzichter.
  • Seingevers – signaalgevers – wegkapiteins.
  • Ladingzekering voor vrachtvervoer.
  • Opleiding tachograaf voor transportbedrijven.
  • Nieuwigheden in het verkeer.
  • Veilig en milieubewust naar het werk.
  • Wegwijs in de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GASwetgeving).

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
of op locatie
op aanvraag

Duur

volgens afspraak

Prijs

op aanvraag

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be