Home  > Rijopleidingen  > Mobiliteit en verkeersafwikkeling  > Verkeerstekens en signalisatieplannen i.s.m. VSV

Verkeerstekens en signalisatieplannen i.s.m. VSV

Doelstelling

Je verwerft inzicht in de basisprincipes rond het plaatsen van verkeerstekens op de openbare weg. Je leert hoe je een eenvoudig signalisatieplan kan uitschrijven alsook de uitvoering of controle op de uitvoering ervan. We gaan dieper in op de wettelijke basis van de wegsignalisatie en hoe die moet worden opgenomen in de regelgeving.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze opleiding richt zich tot politieambtenaren (werkzaam bij de bestuurlijke overheid of een geïntegreerde politiedienst belast met verkeersgerelateerde zaken), lokale (mobiliteits)ambtenaren en elke persoon die verkeersadvies moeten geven bij tijdelijke maatregelen zoals wegenwerken en evenementen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6142

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Inhoud

  • Principes.
  • Juridisch kader en rechtspraak.
  • Aanvullende reglementen vs tijdelijke politieverordeningen.
  • Plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens en impact.
  • Opstellen en begrijpen van een signalisatieplan.
  • Uitvoeren of controleren op de uitvoering van een signalisatieplan.
  • Praktische voorbeelden en valkuilen.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent bepaalt de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
20 mei 2022
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

160 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be