Home  > Rijopleidingen  > Mobiliteit en verkeersafwikkeling  > Datagerichte verkeershandhaving i.s.m. VSV

Datagerichte verkeershandhaving i.s.m. VSV

Doelstelling

Tijdens deze opleiding krijg je een duidelijk zicht op welke data er binnen een politiezone beschikbaar zijn en hoe je deze kan gebruiken om het handhavingsbeleid richting te geven (bv. tijdstip en locatie van controles, aanpassingen verkeersinfrastructuur, inzet van middelen…).

Doelgroep en vereiste voorkennis

De opleiding is gericht naar zowel Calogpersoneel als politieambtenaren die bezig zijn met de beleidsmatige uitvoering van de verkeershandhaving.
EDA6206

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Inhoud

  • Bronnen van beschikbare data.
  • Ongevallenanalyse en formuleren van aanbevelingen.
  • Praktijkvoorbeelden van datagerichte verkeershandhaving.
  • Verkeersveiligheidsbeleid onderbouwd met cijfers.
  • Datagericht handhaven in de praktijk.
  • Verkeersbarometer en datawarehouse.
  • Aan de slag met open data.
  • Van applicatie naar verkeersveilige omgeving.
  • Nabespreking.

Beoordelingswijze

De docent bepaalt de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
voorjaar 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

120 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be