Home  > Rijopleidingen  > Mobiliteit en verkeersafwikkeling  > AVOS - Aanpak VerkeersOnveilige Situaties i.s.m. VSV

AVOS - Aanpak VerkeersOnveilige Situaties i.s.m. VSV

Doelstelling

Je kan verkeersgerelateerde problemen detecteren en deze indelen in een subjectieve en objectieve vaststelling. Je kan hierop een kwaliteitsvolle analyse toepassen en gespreid over de tijd en in functie van de beschikbare budgetten een duurzame oplossing uitwerken in samenspraak met vele relevante partners.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze opleiding richt zich tot politieambtenaren, lokale ambtenaren en elke persoon die adviezen moet geven bij verkeersgerelateerde vragen.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6238

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Deze opleiding wordt in samenspraak met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde georganiseerd.

Inhoud

 • Detectie en identificatie van verkeersonveilige situaties.
 • Analyse met subjectieve en objectieve referentiegegevens.
 • Patronen en gemeenschappelijke kenmerken van ongevallen op de geïdentificeerde locatie, black spots aanduiden en oorzaken onderzoeken.
 • Duurzame oplossingen in samenspraak met relevante partners zoeken.
 • Vergelijkbare situaties en mogelijke oplossingen elders.
 • Belang en haalbaarheid van de oplossingen toetsen aan het ‘smart’ principe.
 • Indeling van de oplossingen op korte, middellange en lange termijn.
 • Nulmeting als referentiepunt van het vergelijkend eindresultaat.
 • Communicatietools voor betrokkenheid van aangelanden en inwoners.
 • Besluitvorming en uitvoering van de oplossing.
 • Nazorg en bijsturing.
 • Afleggen van verantwoording met resultaatsgebieden.

Beoordelingswijze

De docent bepaalt de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.

Plaats en data

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

160 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be