Home  > Rijopleidingen  > Behalen van een rijbewijs  > Rijbewijs categorie C1

Rijbewijs categorie C1

Doelstelling

Je slaagt in een theoretische examen voor een rijbewijs van de groep C. Je slaagt in het afleggen van de vastgelegde examenmanoeuvres op een afgesloten terrein en kan nadien een examenrit op de openbare weg op afdoende wijze uitvoeren. Je behaalt een Belgisch/Europees rijbewijs voor de categorie C1 (lengte voertuig minimum 5,5 meter en MTM ten minste 5.500kg).

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van politie of calog personeelslid en maakt gebruik van een dienstvoertuig bij de uitoefening van je ambt. De cursist is in het bezit van een geldig medisch geschiktheidsattest.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4317

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, demonstratie en praktijkuitvoering. Praktijkoefeningen op afgesloten terrein en op de openbare weg. De cursist is in het bezit van de wettelijk voorziene kledij en een dienstvoertuig. Huren voertuig kan onder voorwaarden.
Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Inhoud

Theorie: (18u).
  • Wegcode van toepassing op het rijbewijs, met zelfstudie via handboek en theoretisch examen.
Praktijk: (30u).
  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Rijden op de openbare weg.
  • Rijvaardigheidstraining.
  • Voorbereiding examen.
  • Examen praktijk – manoeuvres op afgesloten terrein en rit op de openbare weg.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding. Uitsluitend examen theorie in de politieschool a.d.h.v. 50 vragen.
Uitsluitend examen praktijk in de politieschool: 4 manoeuvres op afgesloten terrein en ca. 45 min. examenrit op openbare weg.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

48 uur

Prijs

1475 euro
theorie: 300 euro – praktijk 1175 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be