Home  > Rijopleidingen  > Behalen van een rijbewijs  > Rijbewijs categorie BE

Rijbewijs categorie BE

Doelstelling

Je slaagt in een theoretische examen voor een rijbewijs met categorie BE. Je slaagt in het afleggen van de vastgelegde examenmanoeuvres op een afgesloten terrein en kan nadien een examenrit op de openbare weg op afdoende wijze uitvoeren. Je behaalt een Belgisch/Europees rijbewijs voor de categorie BE (samenstel minimum 9 meter en aanhangwagen MTM minimum 1000kg, feitelijke totale massa 8100kg).

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur of commissaris van politie of calog personeelslid en maakt gebruik van een dienstvoertuig bij de uitoefening van je ambt. Verklaring op eer door kandidaat van zijn algemene lichamelijke en psychische geschiktheid. In het bezit van een geldig Europees rijbewijs categorie B. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4828

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, demonstratie en praktijkuitvoering. Praktijkoefeningen op afgesloten terrein en op de openbare weg. De cursist is in het bezit van een dienstvoertuig met aanhangwagen. Huren voertuig/aanhangwagen kan onder voorwaarden.
Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.

Inhoud

Theorie: (2u).
  • Opfrissing van de voornaamste verkeersregels, van toepassing op het rijbewijs categorie BE.
Praktijk: (18u).
  • Veiligheidsaspecten binnen de risicoanalyse van toepassing tijdens de opleiding.
  • Voorafgaande controles.
  • Manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Voorbereiding examen, manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Examen praktijk – manoeuvres op afgesloten terrein.
  • Rijvaardigheidstraining op de openbare weg.
  • Examen praktijk – rit op de openbare weg.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding. Geen examen theorie voorzien indien in bezit rijbewijs categorie B.
Uitsluitend examen praktijk in de politieschool: 6 manoeuvres op afgesloten terrein en ca. 30 min. examenrit op openbare weg.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

20 uur

Prijs

1000 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be