Home  > Rijopleidingen  > Behalen van een rijbewijs  > Rijbewijs C met vakbekwaamheid - Theorie

Rijbewijs C met vakbekwaamheid - Theorie

Doelstelling

Na deze opleiding ben je in staat om het examen af te leggen voor het behalen van het theoretisch onderdeel rijbewijs C met vakbekwaamheid.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Opleiding voor gemeente- en OCMW-personeel. De opleiding wordt georganiseerd met minimaal 5 deelnemers.

Methode en leermiddelen

Voornamelijk doceren, onderwijsleergesprek, zelfstudie, demonstratie en praktijkuitvoering.
Het theoriegedeelte wordt gedoceerd aan de hand van een syllabus. Tussen de twee lesmomenten kan je op een e-learningplatform voortoefenen. Je krijgt hiervoor op de eerste lesdag een login en de nodige instructies.

Inhoud

Voorbereidingen/coaching voor maximale slaagkansen op de drie onderdelen van het theoretisch examen: 100 vragen vakbekwaamheid, 8 casestudies en een mondelinge proef.
  • Wegcode rijbewijs C: begrippen uit het verkeersreglement, toebehoren en documenten, de openbare weg, verkeerstekens, bevelen en overtredingen, voorrang, snelheid, manoeuvres en bewegingen, autosnel- en autoweg, verlichting en signalisatie, defensief rijden, ongevallen en veiligheid, rij- en rusttijden, techniek.
  • Rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften.
  • Toepassing van de voorschriften: kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer; de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen.
  • Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek.
Het oefenplatform biedt de mogelijkheid om buiten de lesuren diepgaand te oefenen.

Gedetailleerd programma beschikbaar op aanvraag.

Beoordelingswijze

Het examen dient afgelegd te worden in een erkend examencentrum.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
andere locatie in onderling overleg
lesdata: in overleg te bepalen

Duur

6 uur theorie + webcursus + 4 uur herhaling

Prijs

470 euro inclusief examen

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be