Home  > Rijopleidingen  > Behalen van een rijbewijs  > Behalen van het rijbewijs groep C - Theorie

Behalen van het rijbewijs groep C - Theorie

Doelstelling

De cursist is na deze opleiding in staat om het examen af te leggen voor het behalen van het theoretisch onderdeel rijbewijs C.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Opleiding voor alle brandweerlieden.
De theorielessen worden in groep gegeven. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 10.
AT5011

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Doceren, onderwijsleergesprek en veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
Doceren van het theoriegedeelte aan de hand van een syllabus. De cursist ontvangt een login voor een oefenplatform met opvolging (e-learning).

Inhoud

 • Alle onderwerpen die nodig zijn om het examen te kunnen afleggen.
 • Begrippen uit het verkeersreglement.
 • Toebehoren en documenten.
 • De openbare weg en de verkeerstekens.
 • Bevelen en overtredingen.
 • Voorrang.
 • Snelheid.
 • Manoeuvres en bewegingen.
 • Autosnel- en autoweg.
 • Verlichting en signalisatie.
 • Defensief rijden.
 • Ongevallen en veiligheid.
 • Rij- en rusttijden.
 • Techniek.

Beoordelingswijze

De docent evalueert de activiteitsgraad van de deelnemers tijdens de opleiding.
Het examen dient afgelegd te worden in een erkend examencentrum.

Plaats en data

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse en/of op andere locatie
lesdatum: in overleg te bepalen
van 9.00 tot 16.00 uur

Duur

6 uur

Prijs

125 euro

Contact

Cel rijopleidingen
tel. 02-456 89 46
pivo.rijopleidingen.verkeer@vlaamsbrabant.be