Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving in de nationale en Europese context van de B.U.C.

Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving in de nationale en Europese context van de B.U.C.

Doelstelling

Je verwerft een multidisciplinaire en integrale benadering in EU perspectief van innovatie en samenwerking in de opsporingsketen, met inbreng van nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering, de toegepaste menswetenschappen, de criminologie, het informatiebeheer, de internationale ontwikkelingen en het leidinggeven. Je ontvangt het postgraduate certificaat vanwege het samenwerkingsconvenant BeNeLux-Universitair Centrum & Politieacademie. Je wordt opgenomen in het BeNeLux-register en -netwerk, dat jaarlijks terugkomdagen, seminars en contacten met instellingen biedt.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Doelgroep: professionals werkzaam op het gebied van opsporing, rechtshandhaving, rechtspleging, openbaar bestuur, douane, veiligheidsdiensten, advocatuur. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4363

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe. Onderwijsleergesprek, klassengesprek, groepsdiscussie en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie. Beperkte theoretische benadering, maar nadruk op praktijk en interactie. Deze leergang berust methodologisch gezien op het grondbeginsel van kennisverwerving via een circulaire gang: van praktijkonderzoek via theorieontwikkeling naar praktijkontwikkeling.

Inhoud

De leergang bestaat uit 12 modules: Deze 12 modules worden behandeld op 12 cursusdagen, gespreid over 12 maanden.
  • Theoretisch-praktische (best practices) modules: Veiligheidssituatie en dreigingsanalyse, toekomstvisie en bijhorende strategieĆ«n, bijdragen vanuit de wetenschap (criminologie, internationaal, mensenwetenschappen), veranderingsmanagement, ontwikkelingen in de opsporing, handhaving, vervolging en bestraffing in NL. en in B, (nieuw)leiderschap en aangepast management, bijzondere problemen, innovatie en ontwikkelingen, w.o. burgerparticipatie en publieke-private samenwerking, criminaliteit in de transportbranche, rondtrekkende dadergroepen (mobiel banditisme), internationale mensenhandel en kinderpornografie, terrorismebestrijding, high tech crime (inclusief identiteitsfraude).
  • Werkbezoeken in Nederland en BelgiĆ«: Den Haag (internationaal): Eurojust, Europol, International Criminal Court, Nederlands forensische instituut. Brussel: federale politie (focus op bijzondere opsporingsmethoden). Utrecht: Pieterbaan Centrum voor TBS-onderzoek. Luchthaven Schiphol (KMar).
  • Scriptie/onderzoeksproject: het schrijven van een scriptie over het onderzoeksproject binnen het eigen werkveld, onder supervisie van de praktijkbegeleidingscommissie van de Leergang.

Beoordelingswijze

Presentatie en verdediging van de scriptie, artikel/essay ten overstaan van de examencommissie en de gecommitteerden vanwege de Politieacademie (Universiteit Eindhoven).

Extra informatie

Externe websites

B.U.C.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
startdatum september 2020
2020-2021: 12 cursusdagen gespreid over 12 maanden

Duur

96 uur

Prijs

op aanvraag

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be