Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > TECC - End user march 2

TECC - End user march 2

Doelstelling

Op het einde van de opleiding kan de deelnemer zichzelf of anderen controleren op levensbedreigende bloedingen en kan hij/zij de handelingen uitvoeren -volgens het protocol TECC/MARCH- om vermijdbare overlijdens, in tactische of extreme situaties die medische hulpverlening verhinderen, te beperken alsook de aangeleerde technieken toepassen in tactische of extreme praktijksituaties die medische hulpverlening verhinderen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie en je bent lid van een operationeel korps van de geïntegreerde politie.
Je hebt TECC End user march 1 gevolgd.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6363 (Mod 2)

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Praktijk TECC march.
  • Drill march.
  • Drill mist.
  • Scenariotraining.

Beoordelingswijze

Formatieve evaluatie op het einde van de cursus.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

module 2: 8 uur

Prijs

module 2: 192 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 8

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be