Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Preventie van AMOK-incidenten

Preventie van AMOK-incidenten

Doelstelling

Je weet welke maatregelen een school, grootwarenhuis of organisatie vooraf kan nemen opdat bij een eventueel AMOK-incident zo weinig mogelijk slachtoffers zouden vallen. Je kan op voorhand afspraken maken om bij een eventueel AMOK-incident de samenwerking tussen de school (of andere organisatie) en de politie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je kan een eventuele dreiging evalueren. Je kan in samenspraak met de school (of andere organisatie) een betrouwbare dreigingsanalyse maken waarmee het gevaar wordt ingeschat en waarmee kan bepaald worden welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker en bent in de zone aangeduid om mee te werken binnen de opvolging/afhandeling van de amok-procedure.
EDA4785

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, groepsdiscussie, gevalstudie, rollenspelen, praktijkvoorbeelden en demonstratie a.d.h.v. films.

Inhoud

 • Inleiding.
 • Definitie en kenmerken van AMOK-incidenten.
 • Voorafgaande afspraken tussen politie en organisatie (school).
 • Preventie van AMOK-incidenten.
  • Algemene vaststellingen inzake AMOK-plegers.
  • Maak plannen tegen agressie, pesten en asociaal gedrag op school (of in de andere organisatie).
  • Analyseer de mogelijke dreiging op het juiste niveau.
 • Crisisgedrag tijdens AMOK-incidenten, fenomeentoelichting.
 • Dreigingsanalyse.
  • Algemene principes.
  • Concrete richtlijnen.
  • Bespreking van de dreigingsanalyse.
 • Opvolging van potentieel gevaarlijke personen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 15

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be