Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Overschakeling naar nieuw systeem van politiewapen

Overschakeling naar nieuw systeem van politiewapen

Doelstelling

Je beheerst de theoretische kennis van het wapen en je kan dit in de praktijk omzetten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6020 pistool - EDA6021 karabijn

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
De cursist voorziet een individueel wapen en is drager van een politieoverall met politiegordel.

Inhoud

  • Theorie: algemene veiligheidsprincipes, historiek, karakteristieken van het wapen en toebehoren, werking en veiligheden, onderdelen benoemen.
  • Praktijk: manipulaties, bewegen met wapen, drills, overgang van collectief naar individueel wapen, tactisch ontwapenen, demontage, onderhoud, montage en controle van de werking.

Beoordelingswijze

Formatieve evaluatie tijdens de cursus.
Certificatieve evaluatie op het einde van de cursus d.m.v. een mondelinge (theorie) en praktische proef (manipulaties, drills en schieten).
Evaluatie van overdracht tijdens de dienstuitvoering.
Evaluatie van ontwikkeling ter gelegenheid van periodieke vergaderingen naar aanleiding van vergaderingen of recyclages van de schietmonitoren.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
of op locatie
op aanvraag
1 september tot 31 december 2021
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

te bepalen

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 16

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be