Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Optreden als lid van een contact- of rescueteam in AMOK situaties

Optreden als lid van een contact- of rescueteam in AMOK situaties

Doelstelling

Je beheerst als specialist in de geweldbeheersing de theoretische kennis en je kan dit in de praktijk omzetten, in het bijzonder voor AMOK-situaties.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Lid zijn van het operationeel kader van de Geïntegreerde Politie. Minstens de graad van inspecteur bezitten. Niet ontzegd van het recht een dienstwapen te dragen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA3511

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, groepsdiscussie, gevalstudie, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
De cursist voorziet zich van zijn volledige politiegordel en heeft een overall bij.

Inhoud

  • 8 uur voorafgaandelijke training: visietekst AMOK, basisprincipes voor een interventie in- en rond gebouwen, tactische invulling, taakverdeling bij AMOK-situaties, veiligheidsmaatregelen bij gebruik vuurwapens, analyse gevaarsituaties, interventielimieten, eigenschappen en berekende risico's van een AMOK-situatie, stellen van prioriteiten, de gespecialiseerde steun, keuze en gebruik van het aangeraden materieel.
  • 8 uur opleiding AMOK: analyse gevaarsituatie a.d.h.v. 4 vragen, actieplan van een contact- of rescueteam, algemene principes, veiligheidsprincipes gebruik vuurwapens, vuurwapendrills met individuele en collectieve wapens, manipulaties met individuele en collectieve wapens naargelang het team, vorderen met vuurwapens, methodes naargelang het team, onderscheid tussen omzichtige en dynamische werkwijze, benaderen van gebouwen, binnendringen van gebouwen/ruimten, all round observatie- en beschermingsveld, vordering en doorzoeking, zoeken en nemen van een dekking, beschermingsmiddelen, samenwerken met verschillende teams op dezelfde plaats, evacuatie van personen, bescherming van derden met een vuurwapen tijdens de evacuatie, organisatie van situationele en ge├»ntegreerde oefeningen/rollenspelen.

Beoordelingswijze

Formatieve evaluatie tijdens de cursus, in het bijzonder gelet op het naleven van veiligheidsprincipes en het correct uitvoeren van manipulaties en drills van het vuurwapen en aangeleerde technieken, tactieken en procedures. Evaluatie van overdracht tijdens de dienstuitvoering, transfertevaluatie. Procesevaluatie wordt voorzien op het einde van de opleiding a.d.h.v. een evaluatieformulier.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

192 euro
opleiding op locatie: prijs op aanvraag

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 16

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be