Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Operationele analyse en tactisch concept - AMOK

Operationele analyse en tactisch concept - AMOK

Doelstelling

Als leidinggevende kan je een analyse maken van een AMOK-situatie en deze gebruiken op het terrein.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Lid zijn van het operationeel kader van de Geïntegreerde Politie. Je bent hoofdinspecteur of officier van politie, leidinggevende. Niet ontzegd van het recht een dienstwapen te dragen. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA4124

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, groepsdiscussie, gevalstudie, rollenspelen en oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
De cursist voorziet zich van zijn volledige politiegordel en heeft een overall bij.

Inhoud

  • Operationele analyse:
    analyse van de opdracht (te stellen vragen, concrete grenzen, wettelijke grenzen, …), van het milieu (geografische omgeving, menselijk milieu), van de dreiging (beschrijving van de dreiging, intenties en mogelijkheden van de dader, conclusies, …) en van de middelen.
  • AMOK-situatie versus gijzeling:
    de preventieve maatregelen (reactieve procedures en voorbereidende maatregelen), de politionele benadering (opdracht, middelen, teams, maatregelen bestuurlijke en gerechtelijke politie, fouille/sweeping).
  • Het eigenlijke tactische concept:
    informatie, verplaatsing, aankomst ter plaatse, coördinatie van de ploegen, perimeters, volgorde van de activiteiten op de site, de fases en de heroriëntering van de taken op de plaats van het feit.

Beoordelingswijze

Formatieve evaluatie tijdens de cursus, in het bijzonder gelet op het naleven van veiligheidsprincipes en het correct uitvoeren van manipulaties en drills van het vuurwapen en aangeleerde technieken, tactieken en procedures. Evaluatie van overdracht tijdens de dienstuitvoering, transfertevaluatie. Procesevaluatie wordt voorzien op het einde van de opleiding a.d.h.v. een evaluatieformulier.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
op aanvraag
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro
opleiding op locatie: prijs op aanvraag

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 16

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be