Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Politioneel functioneren in een superdiverse context

Politioneel functioneren in een superdiverse context

Doelstelling

Je krijgt inzicht in het begrip superdiversiteit. Je kan reflecteren over je eigen kijk op onze samenleving waardoor je je sociale en interculturele vaardigheden ontwikkelt. Je weet dat kennis en begrip van etnisch-culturele minderheden (ECM) het politioneel omgaan vergemakkelijkt.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calogmedewerker.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5535

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Inleiding:
  • COP-model.
  • Superdiversiteit.
  • Gelaagde gediversifieerde identiteit of “monolitische” identiteit.
Beeldvorming.
Culturele eigenheid: Inhoud en definitie / de cultuurbril / de cultuurdriehoek / cultuurniveaus / oefeningen over eigen aanpassingsvermogen.
Omgaan met “anders” zijn: oordeel / vooroordeel / ervaringsvooroordelen.
Professioneel optreden:
  • Interculturele aspecten van communicatie.
  • Sociale en interculturele vaardigheden (aandachtspunten).
Casus: Van COP naar ECM.
“Belgen aller landen, tijd dat we ons verenigen!”

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek
PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

192 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be