Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie? - NIEUW

Polarisatie: een bedreiging of een buitenkans voor de politie? - NIEUW

Doelstelling

Polarisatie heeft een grote impact op de politie, niet alleen omdat het kan leiden tot verstoring van de openbare orde of tot haatmisdrijven, maar ook omdat er binnen een gepolariseerde situatie steeds wordt verwezen naar een ‘zij-groep’ in combinatie met bedreigingen, onrechtvaardigheid, veiligheidsrisico’s en de indruk dat er « twee maten, twee gewichten » worden gehanteerd. En dit haalt de overheid en de politie naar de voorgrond. Een politie die zowel beschermt als doet naleven, die de rechtsstaat handhaaft op een neutrale manier, en ook zo gezien wordt, is van cruciaal belang.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA7036

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Het mechanisme ‘Polarisatie’.
  • Polarisatie herkennen in de maatschappij en de politie organisatie.
  • Basiswetten, rollen en gamechangers weergeven.
  • Inzicht verwerven aan de hand van een casus de basiswetten en de rollen binnen polarisatie.
  • Het denkkader en gamechangers toepassen op casussen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek
PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 20

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be