Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Hoe integer is het management en wat is er aan integriteitsmanagement?

Hoe integer is het management en wat is er aan integriteitsmanagement?

Doelstelling

Je reflecteert over integriteit, ethiek, leidinggeven en management. Je ontwikkelt vaardigheden om op een integere, deontologisch verantwoorde en maatschappelijk aanvaardbare manier om te gaan met ethische dilemma’s.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent hoofdinspecteur of officier van politie of calogmedewerker A/B en je hebt een leidinggevende functie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA5282

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Management en reflectie:
  • Evolutie in organisaties en in mensbeeld.
  • Mission statement.
  • Efficiëntie / kwaliteit.
  • Moreel verantwoord management.
  • Bedrijfsethiek / cultuur.
Ethische problemen / Vertrouwen / Sociaal kapitaal.
Wat met dilemma’s?

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek
PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be