Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Deontologie, naar de essentie van integriteit en politiecultuur!

Deontologie, naar de essentie van integriteit en politiecultuur!

Doelstelling

Je kent de deontologische code van de politie en de toepassing ervan.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie of calog-medewerker.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA1790

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
PIVO organiseert open sessies maar de voorkeur gaat uit naar sessies binnen het korps waarbij alle gegadigden aanwezig zijn.

Inhoud

 • Deontologie.
 • Werking van de politiecultuur.
 • Basis deontologie.
 • Mensenrechten.
 • Professionele ethiek.
 • Integriteitsbeleid.
 • Handvest van waarden.
 • Omgaan met gezag en macht.
 • Naleving van fundamentele waarden.
 • Uitoefening van het politieambt.
 • Onpartijdigheid.
 • Beroepsonverenigbaarheden.
 • Deontologie versus tucht.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PZ Leuven, De Vunt 2, 3220 Holsbeek
PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse
wordt georganiseerd bij voldoende inschrijvingen
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be