Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Virtuele betaalmiddelen - NIEUW

Virtuele betaalmiddelen - NIEUW

Doelstelling

De deelnemer zal na het volgen van de opleiding de begrippen kennen die vermeld worden in de omzendbrief “virtuele valuta” COL 03/2019, de procedure tot inbeslagname kennen en zelfstandig een aantal handelingen kunnen stellen die tegemoet komen aan de verwachtingen die de regelgeving met zich meebrengt.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA7136

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Op basis van pertinente interventies wordt er teruggekoppeld en worden er ervaringen uitgewisseld over:
  • Situering en doelstellingen.
  • Begrippen ( virtuele valuta, transacties, blockchains, wallets, seeds, online beurzen…).
  • Juridische hangijzers en verschijningsvormen.
  • Stroomschema ter verduidelijking van de materie.
  • Inbeslagname, vervreemding, teruggave.
  • Opvolging van een dossier.
  • Oefeningen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
9 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 16

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be