Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Verdachtenverhoor praktijk

Verdachtenverhoor praktijk

Doelstelling

Je kan werken met het verhoorstappenplan. Je oefent het verhoren van verdachten in een veilige setting.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent of inspecteur van politie en voert regelmatig eerstelijnsverhoren uit.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6603

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.
Rollenspelen en feedback onder begeleiding van een gecertificeerde verhoorcoach.

Inhoud

Dag 1:
  • Opfrissing van de basisverhoortechnieken.
  • Salduz 3 en 4 in de praktijk.
  • Het verhoorstappenplan.
  • De vraagstelling.
  • Het KEN-model.
  • Leiding nemen tijdens het verhoor.
Dag 2:
  • Rollenspelen met 360° individuele feedback.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
28 en 29 september 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

16 uur

Prijs

288 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 12

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be