Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Strijd tegen wapenzwendel

Strijd tegen wapenzwendel

Doelstelling

Je kan wapens herkennen en deze indelen in verschillende categorieën waarbij je onderscheid kan maken van toegelaten en verboden wapens. Je hebt inzicht in de criminele netwerken waarbij wapens zowel binnen als buiten de landsgrenzen worden verhandeld. Je verwerft kennis in de organisatie van deze criminele netwerken. Je bent je bewust van de gevaren en de dreiging die dergelijke netwerken met zich meebrengen binnen de landsgrenzen en ook daarbuiten.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6098

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

 • Korte opfrissing van de wapenwet.
 • Indeling van wapens volgens het Belgische rechtssysteem.
 • Wapenregisters en vergunningen, vervalsing en zwendel.
 • Criminele wapenzwendel in België en daarbuiten.
 • Organisatie van een criminele netwerk.
 • Aandachtspunten en gevaren bij detectie van wapenzwendel.
 • Dreiging voor België en daarbuiten.
 • Infovergaring en infoverstrekking.
 • Bestellen via internet, tweedehandssites, buitenland, printen, …
 • Veiligheidsmaatregelen bij detectie. 
 • Kennisoverdracht eerstelijns en tweedelijns.
 • Operationele maatregelen.
 • Vaststelling, inbeslagname en aandachtspunten bij het opstellen van registratie, melding, RIR of PV.
 • Nabespreking.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
24 november 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be