Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Sporen, spoorbewust optreden

Sporen, spoorbewust optreden

Doelstelling

Je kan los van de richtlijnen van het gerechtelijk arrondissement waartoe je behoort, als eerste interveniërende ploeg spoorbewust optreden op een plaats delict. Je kan sporen detecteren en deze beschermen tot het technisch en wetenschappelijk labo ter plaatse is. Je kan alle voorbereidende maatregelen treffen en de nodige perimeters instellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie. Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA1706

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Plaats der feiten.
  • Ontradingszone, isolatiezone, gerechtelijke uitsluitingsperimeter, looppad.
  • 1 chief coördinator, communicatie, vaststellingen tijdens de controle op perimeters, ...
  • Spoorbewust optreden: kledij, contaminatie, kruiscontaminatie, …
  • Verpakken, beveiligen en staalname van sporen.
  • Biologische sporen, andere sporen.
  • DNA van sporen en bewijsmateriaal.
  • Actie naar aanwezige personen.
  • Slotbepalingen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
30 november 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 16

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be