Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Schijnhuwelijken

Schijnhuwelijken

Doelstelling

Je krijgt een beter begrip van de juridische figuren “schijnhuwelijk” en “schijnwettelijke samenwoning”. Je krijgt inzicht in de procedures en criteria waardoor een schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning kan worden vermeden. Je slaagt erin als politieman om een schijnhuwelijk te erkennen en gepaste maatregelen te nemen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Alle statutaire operationele personeelsleden.
Geen voorkennis vereist.
EDA6602

Methode en leermiddelen

Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.

Inhoud

  • Wat is het wettelijk kader?
  • Over welke instrumenten beschikt de politieman om schijnrelaties te ontdekken?
  • Wat zijn de pijnpunten in praktijk en wetgeving.
  • Een getuige vertelt.
  • Procedures en criteria van de reeds ingevoerde wetgeving. De nadruk ligt op de rol van de politieman in deze materie.
  • Bespreking en evaluatie van bestaande casussen.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

Lokale Politie Leuven - Politiehuis - Philipssite
Philipssite 4
3001 Leuven
10 december 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

192 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 15

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be