Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Opfrissing EHBO

Opfrissing EHBO

Doelstelling

Je zal jouw reeds opgedane kennis hulpverlener in jouw basisopleiding opfrissen.
Je zal de theorie en praktijk over de courante ziektebeelden hernemen.
Je zal de theorie en praktijk over het ABC van de reanimatie hernemen.
Je leert omgaan met het automatisch extern defibrillatietoestel (AED).

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Je volgde de opleiding bedrijfshulpverlener tijdens jouw basisopleiding.
Je wenst dat jouw brevet geldig blijft in de toekomst dus ben je verplicht om bijscholingen te volgen.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA3369

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Benadering van een noodsituatie.
  • Kunstmatige beademing en hartmassage uitvoeren.
  • Herkennen van courante ziektebeelden en de actie van de hulpverlener: flauwvallen, bewusteloosheid, epileptische aanval, koortsstuipen, ademhalingsproblemen, hyperventilatie, hypoglycemie, hartaanval, ...
  • Het gebruik van het AED toestel.
  • Een verstikking herkennen en aanpakken.
  • Een correcte veiligheidshouding toepassen bij een slachtoffer.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
28 september, 15 of 29 oktober, 13 of 30 november, 3 of 16 december 2020
van 8.30 tot 12.30 uur

Provinciehuis
Provincieplein 1
3010 Leuven
16 oktober of 18 november 2020
van 8.30 tot 12.30 uur

Duur

4 uur

Prijs

60 euro

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be