Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld

Doelstelling

Je kan signalen/risico-indicatoren van intrafamiliaal geweld herkennen en vaststellen, ook indien geen strafbare feiten. Je kan zelfstandig werken binnen de grenzen van de ambtsplichten en hebt aandacht voor (eigen) veiligheid in elke stap van de procesmatige aanpak. Je kan een objectief en goed gedocumenteerd proces-verbaal opstellen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA7158

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Doceren, onderwijsleergesprek, klassengesprek, casusbespreking met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Begripsomschrijving IFG.
  • Wettelijke en reglementaire achtergronden.
  • De cyclus van geweld en de invloed op de politionele aanpak (A, B, D, E, F).
  • Herkennen en plaatsen van de eigen reacties bij tussenkomsten IFG.
  • Profielen van plegers IFG.
  • De gevolgen voor minderjarige slachtoffers van geweld - slachtoffergedrag.
  • Toepassingen Col 3 en Col 4 in de politionele praktijk.
  • Het proces verbaal, het verhoor¬† - aanbevelingen van de docent.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
9 november 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be