Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Intervisie interventie - NIEUW

Intervisie interventie - NIEUW

Doelstelling

Als interventieagent ervaar je dat elke interventie anders is. Sommige interventies en de daarbij horende taken houden een grote kenniswaarde in, een kenniswaarde die zou moeten gedeeld worden met collega interventie agenten.
Op het einde van deze opleidingsdag heb je geleerd uit pertinente ervaringen van collega’s, heb je op een constructieve manier gezocht naar oplossingen voor problemen die zich tijdens een interventie hebben aangediend.
De opleiding wordt begeleid door een ervaren leidinggevende die alles wetgevend en praktisch organisatorisch kan kaderen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6821

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

Op basis van pertinente interventies wordt er teruggekoppeld en worden er ervaringen uitgewisseld over:
  • De eerste oproep en de aanrijding.
  • Het verloop van de interventie.
  • De reacties van de slachtoffers, daders en getuigen.
  • De afronding en de administratie van de interventie.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
28 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be