Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Gebruik van de bodycam in ons politiewerk - NIEUW

Gebruik van de bodycam in ons politiewerk - NIEUW

Doelstelling

Op het einde van de opleidingsdag zullen de operationele politiemedewerkers op de hoogte zijn van de meerwaarde van een bodycam in hun dagelijks politiewerk. Ze zijn tevens op de hoogte van het wettelijk kader ( aanpassingen WPA).

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur of commissaris van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA7372

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Wat is een bodycam en werking van de bodycam?
  • Onderscheid en gelijkenissen met andere cameramiddelen.
  • Wettelijk kader in België.
  • Mogelijkheden tot implementatie in een politiekorps of –dienst.
  • Operationeel gebruik.
  • Voordelen en risico’s.
  • Best practices.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
22 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be