Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > GDPR voor operationele politiemedewerkers - NIEUW

GDPR voor operationele politiemedewerkers - NIEUW

Doelstelling

Op het einde van de opleidingsdag zullen de operationele politiemedewerkers op de hoogte zijn welke impact de GDPR-wetgeving heeft op hun dagdagelijks werk. Zij zullen de nodige maatregelen kunnen treffen en hun manier van werken kunnen aanpassen om te voldoen aan de eisen die de GDPR-wetgeving hen oplegt.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur of hoofdinspecteur van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA7012

Methode en leermiddelen

Docenten passen de regels van de volwassenenopleiding toe.
Onderwijsleergesprek, klassengesprek, oefeningen met veel ruimte tot vraagstelling en interactie.

Inhoud

  • Toelichting GDPR-wetgeving.
  • Verschil GDPR en kaderrichtlijnen justitie en politie.
  • Invloed van de GDPR-wetgeving op het dagdagelijks werk van de operationele politiemedewerker.
  • Mogelijke inbreuken waar de operationele politiemedewerker niet bij stil staat (gevaren, datalekken…).
  • Best practices.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
17 november 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

192 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 25

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be