Home  > Politie  > Voortgezette opleidingen  > Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk

Domiciliefraude: Col 17/2013 in de praktijk

Doelstelling

Aan het einde van de opleiding ben je op de hoogte van de (nieuwste) regelgeving inzake domiciliefraude.
Je kan de aangebrachte regels toepassen in de praktijk.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Je bent agent, inspecteur, hoofdinspecteur, officier van politie.
Toelating van de korpschef, directeur of zijn gemandateerde.
EDA6227

Methode en leermiddelen

Theorie met praktijkvoorbeelden en toepassingen.
Doceren, onderwijsleergesprek, groepswerk, casuïstiek.

Inhoud

Onderdeel 1: Bestuurlijk.
 • Wettelijke context en relevante rechtspraak: wet politieambt, wetten bevolkingsregister, andere relevante regelgeving, richtlijnen en rechtspraak.
 • Mogelijkheden en belemmeringen informatie-uitwisseling tussen gerechtelijke en bestuurlijke overheden betreffende domiciliefraude.
 • Knipperlichten en aandachtspunten bij huisbezoek/bestuurlijk politioneel onderzoek domiciliefraude.
 • Controlefiche.
 • Modellen: o.a. bevraging energieverbruik, voorstel inschrijving, gemotiveerd advies/voorstel ambtshalve inschrijving en afvoering.
 • Bestuurlijk-politionele onderzoekselementen en handelingen, stappenplan 'Bestuurlijk politionele aanpak van domiciliefraude'.
 • Bevraging energieverbruik, post, passagiersgegevens, SPOC's instellingen Sociale Zekerheid.
 • Specifieke verblijfsplaatsen (gevangenis, campings, ...).
 • Specifieke statuten (tijdelijke afwezigheid, voorlopige inschrijving, ..).
Onderdeel 2: Gerechtelijk.
 • Domiciliefraude.
 • Domiciliefraude met uitkeringsfraude, …
 • Domiciliefraude met fraude in sociale woninghuur, met fiscale fraude, met huisjesmelkers/krotverhuur/ruimtelijke ordening.

Beoordelingswijze

Evaluatie van de activiteitsgraad tijdens de opleiding.

Plaats en data

PIVO
Poverstraat 75
1731 Asse
15 oktober 2020
van 8.30 tot 16.15 uur

Duur

8 uur

Prijs

96 euro

Inschrijven

maximum inschrijvingen per sessie: 20

Online inschrijven
Andere inschrijvingsmogelijkheden

Contact

Trainings- en opleidingscentrum voor de politie
tel. 02-454 82 78
pivo.politie@vlaamsbrabant.be